جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان زیرکوه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان زیرکوه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان زیرکوه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان زیرکوه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان زیرکوه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل بارش شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل سیل شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان زیرکوه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل معادن شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل شیب شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان زیرکوه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 87.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با زیرکوه، اینجا