جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان زاوه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان زاوه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان زاوه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان زاوه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان زاوه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان زاوه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان زاوه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان زاوه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان زاوه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان زاوه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان زاوه
 • شیپ فایل بارش شهرستان زاوه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان زاوه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان زاوه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل سیل شهرستان زاوه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان زاوه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان زاوه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان زاوه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان زاوه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان زاوه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان زاوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان زاوه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان زاوه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان زاوه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان زاوه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان زاوه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان زاوه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان زاوه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان زاوه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان زاوه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان زاوه
 • شیپ فایل معادن شهرستان زاوه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان زاوه
 • شیپ فایل شیب شهرستان زاوه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان زاوه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 31.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با زاوه، اینجا