جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان زرین دشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان زرین دشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان زرین دشت

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان زرین دشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان زرین دشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل سدهای شهرتان زرین دشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان زرین دشت
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 73 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان زرین دشت، اینجا