جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان زرندیه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان زرندیه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان زرندیه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان زرندیه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان زرندیه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل بارش شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل سیل شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل معادن شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل شیب شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان زرندیه
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 39.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان زرندیه، اینجا