جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ورزقان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ورزقان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول
 

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ورزقان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ورزقان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ورزقان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل بارش شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل سیل شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل معادن شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل شیب شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 56.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ورزقان، اینجا