جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ورزقان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ورزقان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان ورزقان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ورزقان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ورزقان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل بارش شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل سیل شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ورزقان
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 5.69 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل