جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ترکمن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ترکمن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ترکمن

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ترکمن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ترکمن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل بارش شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل سیل شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل شیب شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ترکمن
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 1.51 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ترکمن، اینجا