جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان تربت جام

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تربت جام که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تربت جام

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تربت جام
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تربت جام
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل بارش شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل سیل شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل سدهای شهرتان تربت جام
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل معادن شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل شیب شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان تربت جام
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 99.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با تربت جام، اینجا