جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان توسیرکان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تویسرکان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان تویسرکان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تویسرکان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تویسرکان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل بارش شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل سیل شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تویسرکان
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 16.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل