جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان تنکابن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تنکابن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تنکابن

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تنکابن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تنکابن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل بارش شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل سیل شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل سدهای شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل معادن شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل شیب شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان تنکابن
 • شیپ فایل محدوده استان قزوین

 

حجم فایل: 61.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان تنکابن، اینجا