جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان تایباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تایباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان تایباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تایباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تایباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تایباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تایباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تایباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تایباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تایباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تایباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان تایباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تایباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تایباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان تایباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تایباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تایباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تایباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تایباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تایباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تایباد
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 11 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل