جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان طالقان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان طالقان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان طالقان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان طالقان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان طالقان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان طالقان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان طالقان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان طالقان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان طالقان
 • شیپ فایل بارش شهرستان طالقان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان طالقان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان طالقان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل سیل شهرستان طالقان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان طالقان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان طالقان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان طالقان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان طالقان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان طالقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان طالقان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان طالقان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان طالقان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان طالقان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان طالقان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان طالقان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان طالقان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان طالقان
 • شیپ فایل سدهای شهرستان اصطالقانفهان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان طالقان
 • شیپ فایل معادن شهرستان طالقان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان طالقان
 • شیپ فایل شیب شهرستان طالقان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان طالقان
 • شیپ فایل محدوده استان البرز

 

حجم فایل: 36.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با طالقان، اینجا