جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان تکاب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تکاب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تکاب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تکاب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تکاب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تکاب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تکاب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تکاب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تکاب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تکاب
 • شیپ فایل بارش شهرستان تکاب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تکاب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تکاب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل سیل شهرستان تکاب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تکاب
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان تکاب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تکاب
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان تکاب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تکاب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تکاب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تکاب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تکاب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تکاب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تکاب
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تکاب
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تکاب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تکاب
 • شیپ فایل سدهای شهرستان تکاب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تکاب
 • شیپ فایل معادن شهرستان تکاب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل شیب شهرستان تکاب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تکاب
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان تکاب
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان تکاب
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 41 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به تکاب اینجا