جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان تفت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تفت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تفت

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تفت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تفت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تفت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تفت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تفت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تفت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تفت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تفت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تفت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تفت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تفت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تفت
 • شیپ فایل بارش شهرستان تفت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تفت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تفت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تفت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تفت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تفت
 • شیپ فایل سیل شهرستان تفت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تفت
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان تفت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تفت
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان تفت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تفت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تفت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تفت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تفت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تفت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تفت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تفت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تفت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تفت
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تفت
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تفت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تفت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تفت
 • شیپ فایل معادن شهرستان تفت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تفت
 • شیپ فایل شیب شهرستان تفت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تفت
 • شیپ فایل محدوده استان یزد

 

حجم فایل: 75 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان تفت، اینجا