جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان تبریز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان تبریز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان تبریز

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان تبریز
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تبریز
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان تبریز
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان تبریز
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان تبریز
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان تبریز
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان تبریز
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان تبریز
 • شیپ فایل بارش شهرستان تبریز
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان تبریز
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان تبریز
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل سیل شهرستان تبریز
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان تبریز
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان تبریز
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان تبریز
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان تبریز
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان تبریز
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان تبریز
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تبریز
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان تبریز
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان تبریز
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان تبریز
 • شیپ فایل دشت های شهرستان تبریز
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان تبریز
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان تبریز
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان تبریز
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان تبریز
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان تبریز
 • شیپ فایل معادن شهرستان تبریز
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان تبریز
 • شیپ فایل شیب شهرستان تبریز
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان تبریز
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 35.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان تبریز، اینجا