جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان طبس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان طبس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان طبس

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان طبس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان طبس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان طبس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان طبس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان طبس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان طبس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان طبس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان طبس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان طبس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان طبس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان طبس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان طبس
 • شیپ فایل بارش شهرستان طبس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان طبس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان طبس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان طبس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان طبس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان طبس
 • شیپ فایل سیل شهرستان طبس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان طبس
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان طبس
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان طبس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان طبس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان طبس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان طبس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان طبس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان طبس
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان طبس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان طبس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان طبس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان طبس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان طبس
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان طبس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان طبس
 • شیپ فایل سدهای شهرتان طبس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان طبس
 • شیپ فایل معادن شهرستان طبس
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان طبس
 • شیپ فایل شیب شهرستان طبس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان طبس
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان طبس
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان طبس
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان طبس
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 674 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با طبس، اینجا