جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سقز

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سقز که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان سقز می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سنقر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سنقر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سنقر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سنقر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سنقر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سنقر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سنقر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سنقر
 • شیپ فایل بارش شهرستان سنقر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سنقر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سنقر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل سیل شهرستان سنقر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سنقر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سنقر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سنقر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سنقر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سنقر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سنقر
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 25.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل