جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سلطانیه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سلطانیه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سلطانیه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سلطانیه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سلطانیه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل بارش شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل سیل شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل شیب شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سلطانیه
 • شیپ فایل محدوده استان زنجان

 

حجم فایل: 15.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود شیپ فایل های سلطانیه اینجا