جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سیروان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سیروان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سیروان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سیروان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سیروان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سیروان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سیروان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سیروان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سیروان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سیروان
 • شیپ فایل بارش شهرستان سیروان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سیروان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل سیل شهرستان سیروان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سیروان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سیروان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سیروان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سیروان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سیروان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سیروان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سیروان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سیروان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سیروان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان سیروان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سیروان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سیروان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سیروان
 • شیپ فایل معادن شهرستان سیروان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل شیب شهرستان سیروان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سیروان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سیروان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سیروان
 • شیپ فایل محدوده استان ایلام

 

حجم فایل: 15.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با سیروان، اینجا