جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سیاهکل

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سیاهکل که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سیاهکل

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سیاهکل
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سیاهکل
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل بارش شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل سیل شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل سدهای شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل شیب شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سیاهکل
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 25.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان سیاهکل، اینجا