جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شوش

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شوش که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شوش

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شوش
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شوش
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شوش
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شوش
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شوش
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شوش
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شوش
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شوش
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شوش
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شوش
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شوش
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شوش
 • شیپ فایل بارش شهرستان شوش
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شوش
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شوش
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شوش
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شوش
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شوش
 • شیپ فایل سیل شهرستان شوش
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شوش
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شوش
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شوش
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شوش
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شوش
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شوش
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شوش
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شوش
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شوش
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شوش
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شوش
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شوش
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شوش
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شوش
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شوش
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شوش
 • شیپ فایل سدهای شهرتان شوش
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شوش
 • شیپ فایل معادن شهرستان شوش
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شوش
 • شیپ فایل شیب شهرستان شوش
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شوش
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان شوش
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شوش
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شوش
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 20.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شوش، اینجا