جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان شوط

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شوط که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شوط
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شوط
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شوط
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شوط
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شوط
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شوط
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شوط
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شوط
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شوط
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شوط
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شوط
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شوط
 • شیپ فایل بارش شهرستان شوط
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شوط
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شوط
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شوط
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شوط
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شوط
 • شیپ فایل سیل شهرستان شوط
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شوط
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان شوط
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان شوط
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شوط
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شوط
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شوط
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شوط
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شوط
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شوط
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شوط
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شوط
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شوط
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شوط
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شوط
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شوط
 • شیپ فایل معادن شهرستان شوط
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شوط
 • شیپ فایل شیب شهرستان شوط
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شوط
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 11.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به شوط اینجا