جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شیروان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شیروان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان شیروان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شیروان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شیروان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شیروان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شیروان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شیروان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شیروان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شیروان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شیروان
 • شیپ فایل بارش شهرستان شیروان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شیروان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شیروان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل سیل شهرستان شیروان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شیروان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شیروان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شیروان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شیروان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شیروان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 48.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل