جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شیروان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شیروان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شیروان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شیروان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شیروان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شیروان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شیروان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شیروان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شیروان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شیروان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شیروان
 • شیپ فایل بارش شهرستان شیروان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شیروان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شیروان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل سیل شهرستان شیروان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شیروان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شیروان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شیروان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شیروان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شیروان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شیروان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شیروان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شیروان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شیروان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شیروان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شیروان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شیروان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شیروان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شیروان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان شیروان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شیروان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل شیب شهرستان شیروان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شیروان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شیروان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شیروان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 70.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شیروان، اینجا