جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شمیرانات

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شمیرانات که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شمیرانات
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شمیرانات
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل بارش شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل سیل شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل سدهای شهرتان شمیرانات
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل شیب شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شمیرانات
 • شیپ فایل محدوده استان تهران

 

حجم فایل: 42.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شمیرانات، اینجا