جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شاهرود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شاهرود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شاهرود

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شاهرود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شاهرود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل بارش شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل سیل شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل سدهای شهرتان شاهرود
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل معادن شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل شیب شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شاهرود
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 321 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شاهرود، اینجا