جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شهرکرد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شهرکرد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شهرکرد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شهرکرد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شهرکرد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل بارش شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل سیل شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل شیب شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شهرکرد
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 36.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرکرد، اینجا