جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شهرضا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شهرضا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان شهرضا می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شهرضا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شهرضا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل بارش شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل سیل شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شهرضا
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 24.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل