جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شهمیرزاد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شهمیرزاد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شهمیرزاد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شهمیرزاد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شهمیرزاد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل بارش شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل سیل شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل معادن شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل شیب شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شهمیرزاد
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 39.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهمیرزاد، اینجا