جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شاهین شهر و میمه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شاهین شهر و میمه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل بارش شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل سیل شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل شیب شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان شاهین شهر و میمه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان شهر و میمه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شهر و میمه
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 53.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با شاهین شهر و میمه، اینجا