جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان شاهین دژ

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شاهین دژ که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شاهین دژ
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شاهین دژ
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل بارش شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل سیل شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل سدهای شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل معادن شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل شیب شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شاهین دژ
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 44.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده ها و اطلاعات مربوط به شاهین دژ اینجا