جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان شادگان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شادگان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شادگان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شادگان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شادگان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شادگان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شادگان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شادگان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شادگان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شادگان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شادگان
 • شیپ فایل بارش شهرستان شادگان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شادگان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شادگان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل سیل شهرستان شادگان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شادگان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان شادگان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شادگان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شادگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شادگان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شادگان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شادگان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شادگان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شادگان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شادگان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شادگان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان شادگان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شادگان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل شیب شهرستان شادگان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شادگان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان شادگان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شادگان
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 19.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شادگان، اینجا