جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان شبستر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان شبستر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان شبستر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان شبستر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان شبستر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان شبستر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان شبستر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان شبستر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان شبستر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان شبستر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان شبستر
 • شیپ فایل بارش شهرستان شبستر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان شبستر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان شبستر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل سیل شهرستان شبستر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان شبستر
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان شبستر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان شبستر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان شبستر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان شبستر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان شبستر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان شبستر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان شبستر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان شبستر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان شبستر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان شبستر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان شبستر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان شبستر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان شبستر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان شبستر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان شبستر
 • شیپ فایل معادن شهرستان شبستر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل شیب شهرستان شبستر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان شبستر
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان شبستر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان شبستر
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 38.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان شبستر، اینجا