جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سروستان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سروستان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سروستان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سروستان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سروستان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سروستان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سروستان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سروستان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سروستان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سروستان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سروستان
 • شیپ فایل بارش شهرستان سروستان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سروستان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سروستان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل سیل شهرستان سروستان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سروستان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سروستان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سروستان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سروستان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سروستان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سروستان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سروستان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سروستان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سروستان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سروستان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سروستان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سروستان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سروستان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سروستان
 • شیپ فایل معادن شهرستان سروستان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل شیب شهرستان سروستان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سروستان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سروستان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 24.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سروستان، اینجا