جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سروستان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سروستان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان سروستان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سروستان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سروستان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سروستان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سروستان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سروستان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سروستان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سروستان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سروستان
 • شیپ فایل بارش شهرستان سروستان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سروستان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سروستان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل سیل شهرستان سروستان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سروستان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سروستان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سروستان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سروستان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سروستان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سروستان
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 15.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل