جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سپیدان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سپیدان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سپیدان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سپیدان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آباده
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سپیدان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل بارش شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل سیل شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل شیب شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سپیدان
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 55.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان سپیدان، اینجا