جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سمنان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سمنان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سمنان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سمنان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سمنان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سمنان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سمنان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سمنان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سمنان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سمنان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سمنان
 • شیپ فایل بارش شهرستان سمنان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سمنان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سمنان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل سیل شهرستان سمنان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سمنان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سمنان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سمنان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سمنان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سمنان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سمنان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سمنان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سمنان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سمنان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سمنان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سمنان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سمنان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان سمنان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سمنان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سمنان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سمنان
 • شیپ فایل معادن شهرستان سمنان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل شیب شهرستان سمنان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سمنان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سمنان
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل محدوده استان سمنان

 

حجم فایل: 88 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با سمنان، اینجا