جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سمیرم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سمیرم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سمیرم
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سمیرم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل بارش شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل سیل شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل معادن شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل شیب شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سمیرم
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 100 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سمیرم، اینجا