جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سلسله

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سلسله که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سلسله

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سلسله
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سلسله
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سلسله
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سلسله
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سلسله
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سلسله
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سلسله
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سلسله
 • شیپ فایل بارش شهرستان سلسله
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سلسله
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سلسله
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل سیل شهرستان سلسله
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سلسله
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سلسله
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سلسله
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سلسله
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سلسله
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سلسله
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سلسله
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سلسله
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سلسله
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سلسله
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سلسله
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سلسله
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سلسله
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سلسله
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل شیب شهرستان سلسله
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سلسله
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سلسله
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سلسله
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 34.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان سلسله، اینجا