جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ساوجبلاغ

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ساوجبلاغ که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ساوجبلاغ
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ساوجبلاغ
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل بارش شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل سیل شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل سدهای شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل شیب شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ساوجبلاغ
 • شیپ فایل محدوده استان البرز

 

حجم فایل: 23.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با ساوجبلاغ، اینجا