جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ساوه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ساوه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ساوه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ساوه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ساوه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ساوه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ساوه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ساوه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ساوه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ساوه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ساوه
 • شیپ فایل بارش شهرستان ساوه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ساوه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ساوه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل سیل شهرستان ساوه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ساوه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ساوه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ساوه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ساوه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ساوه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ساوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ساوه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ساوه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ساوه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ساوه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ساوه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ساوه
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان ساوه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ساوه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ساوه
 • شیپ فایل سدهای شهرستان ساوه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ساوه
 • شیپ فایل معادن شهرستان ساوه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ساوه
 • شیپ فایل شیب شهرستان ساوه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ساوه
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 58.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ساوه، اینجا