جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سوادکوه شمالی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سوادکوه شمالی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سوادکوه شمالی

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سوادکوه شمالی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل بارش شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل سیل شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل سدهای شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل شیب شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سوادکوه شمالی
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 11.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با سوادکوه شمالی، اینجا