جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سروآباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سروآباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سروآباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سروآباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سروآباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل سدهای شهرتان سروآباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سروآباد
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 37.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سروآباد، اینجا