جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سردشت

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سردشت که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سردشت
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سردشت
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سردشت
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سردشت
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سردشت
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سردشت
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سردشت
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سردشت
 • شیپ فایل بارش شهرستان سردشت
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سردشت
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سردشت
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل سیل شهرستان سردشت
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سردشت
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان سردشت
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سردشت
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان سردشت
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سردشت
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سردشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سردشت
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سردشت
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سردشت
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سردشت
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سردشت
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سردشت
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سردشت
 • شیپ فایل سدهای شهرستان سردشت
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سردشت
 • شیپ فایل معادن شهرستان سردشت
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل شیب شهرستان سردشت
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سردشت
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان سردشت
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سردشت
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 36.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود داده های و اطلاعات مربوط به سردشت اینجا