جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سربیشه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سربیشه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سربیشه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سربیشه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سربیشه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل بارش شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل سیل شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان سربیشه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل معادن شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل شیب شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سربیشه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 85.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سربیشه، اینجا