جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سرایان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سرایان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سرایان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سرایان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سرایان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سرایان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سرایان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سرایان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سرایان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سرایان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سرایان
 • شیپ فایل بارش شهرستان سرایان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سرایان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سرایان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل سیل شهرستان سرایان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سرایان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سرایان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سرایان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سرایان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سرایان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سرایان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سرایان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سرایان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سرایان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سرایان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سرایان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سرایان
 • شیپ فایل سدهای شهرتان سرایان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سرایان
 • شیپ فایل معادن شهرستان سرایان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سرایان
 • شیپ فایل شیب شهرستان سرایان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سرایان
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 66.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سرایان، اینجا