جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سرخس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سرخس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان سرخس

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سرخس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سرخس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سرخس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سرخس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سرخس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سرخس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سرخس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سرخس
 • شیپ فایل بارش شهرستان سرخس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سرخس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سرخس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل سیل شهرستان سرخس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سرخس
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سرخس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سرخس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سرخس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سرخس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سرخس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سرخس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سرخس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سرخس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سرخس
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سرخس
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان سرخس
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان سرخس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سرخس
 • شیپ فایل سدهای شهرتان سرخس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سرخس
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل شیب شهرستان سرخس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سرخس
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان سرخس
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 60 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سرخس، اینجا