جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سراب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سراب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان سراب می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سراب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سراب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سراب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سراب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سراب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سراب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سراب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سراب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سراب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سراب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سراب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سراب
 • شیپ فایل بارش شهرستان سراب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سراب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سراب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سراب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سراب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سراب
 • شیپ فایل سیل شهرستان سراب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سراب
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان سراب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سراب
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان سراب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سراب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سراب
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 6.71 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل