جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان سامان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سامان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سامان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سامان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سامان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سامان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سامان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سامان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سامان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سامان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سامان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سامان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سامان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سامان
 • شیپ فایل بارش شهرستان سامان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سامان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سامان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سامان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سامان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سامان
 • شیپ فایل سیل شهرستان سامان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سامان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان سامان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سامان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان سامان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سامان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سامان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان سامان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان سامان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان سامان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان سامان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان سامان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان سامان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان سامان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان سامان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان سامان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان سامان
 • شیپ فایل معادن شهرستان سامان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان سامان
 • شیپ فایل شیب شهرستان سامان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان سامان
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 7.73 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با سامان، اینجا