جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان سلماس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان سلماس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان سلماس می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان سلماس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان سلماس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان سلماس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان سلماس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان سلماس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان سلماس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان سلماس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان سلماس
 • شیپ فایل بارش شهرستان سلماس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان سلماس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان سلماس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل سیل شهرستان سلماس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان سلماس
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان سلماس
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان سلماس
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان سلماس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان سلماس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان سلماس
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان غربی

 

حجم فایل: 5.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل