جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ثلاث باباجانی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ثلاث باباجانی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ثلاث باباجانی

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ثلاث باباجانی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل بارش شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل سیل شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل سدهای شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل شیب شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ثلاث باباجانی
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 35.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان ثلاث باباجانی، اینجا