جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان رستم

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رستم که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان رستم می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رستم
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رستم
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رستم
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رستم
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رستم
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رستم
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رستم
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رستم
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رستم
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رستم
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رستم
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رستم
 • شیپ فایل بارش شهرستان رستم
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رستم
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رستم
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رستم
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رستم
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رستم
 • شیپ فایل سیل شهرستان رستم
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رستم
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رستم
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رستم
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رستم
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رستم
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رستم
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 21 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل