جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان رودسر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان رودسر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان رودسر می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان رودسر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان رودسر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان رودسر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان رودسر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان رودسر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان رودسر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان رودسر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان رودسر
 • شیپ فایل بارش شهرستان رودسر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان رودسر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان رودسر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل سیل شهرستان رودسر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان رودسر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان رودسر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان رودسر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان رودسر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان رودسر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان رودسر
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 32.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل